• Noutate! Monitorizare gratuită a poziției pagini Dvs. pe Google. Crează cont și verifică singur.
 • Noutate! Am adăugat posibilitatea de introduce a logoului pe pagina firmei dumneavoastră!

Regulamentul clientului pe site-ul ro.mfirma.eu

 1. DISPOZIȚII GENERALE
  1.1.

  Portal web disponibil pe adresa http://mfirme.ro condus de către firma CEFERTY SP. Z O.O. cu sediul în Wrocław (adresa sediului: str. Kłodnicka 7/13; 54-217 Wrocław) înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul KRS 0000335004; instanța de înregistrare, unde este păstrat dosarul firmei: Instanța de Înregistrare Wrocław-Fabryczna din Wrocław VI Direcția Economică - certificat de reședință fiscală; CUI: PL894-298-07-41; REGON: 021045093; adresa poștei electronice: office@mfirma.ro; număr de telefon: 0330 086 123 (taxă pentru conectare standard - conform prețului operatorului).

  1.2.

  Dispozițiile acestui regulament nu sunt destinate să excludă sau să limiteze dreptul Consumatorilor prin dispoziții imperative ale legii. În caz de nerespectare a dispozițiilor acestor regulamente cu prevederile de mai sus, se acordă prioritate acelor dispoziții.

  1.3.

  Definiție – termenii utilizaţi în Regulament înseamnă:

  1. 1.3.1.

   CEFERTY; FURNIZORUL DE SERVICII – CEFERTY SP. Z O.O. cu sediul ‭în Wrocław (adresa sediului: str. Kłodnicka 7/13; 54-217 Wrocław) înregistrată la Registrul Întreprinderilor al Registrului Național cu numărul certificatului de reședință fiscală 0000335004; instanța de registru, unde este păstrată documentația firmei: Instanța de Înregistrare Wrocław-Fabryczna din Wrocław VI Direcția Economică - certficat de reședință fiscală; CUI: PL894-298-07-41; REGON: 021045093; adresa poștei electronice: office@mfirma.ro; număr de telefon: 0330 086 123 (taxa de conectare standard - conform prețului operatorului).

   1.3.2.

   RO.MFIRMA.EU; PORTAL de INTERNET – portal de internet condus de Ceferty care permite Firmelor și persoanelor private să creeze pagini WEB și să le publice pe Internet. Ceferty ajută în plus Utilizatori să cumpere publicitate in programul de publicitate Google Ads.

   1.3.3.

   GOOGLE – compania Google Inc. cu sediul în - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   1.3.4.

   COD CIVIL – actul codului civil din ziua de 23 aprilie 1964. (M.of. Nr 16, pct. 93 cu mod.).

   1.3.5.

   CONSUMATOR – Utilizator care este de asemenea consumator în conformitate cu art. 22[1] al Codului civil, care utilizează Portalul de internet.

   1.3.6.

   CONT – realizat pe RO.MFIRMA.EU pentru Destinator de către Ceferty cu un nume unic (login) al contului, în cadrul căruia Ceferty (1) oferă resurse, pe care sunt colectate datele Destinatarului și informații despre activitățile acestuia în cadrul RO.MFIRMA.EU sau (2) pentru a accesa serviciile furnizate în cadrul acestuia în conformitate cu atașamentul nr 1 al Regulamentului.

   1.3.7.

   ANTREPRENOR – Utilizator care este în același timp antreprenor în conformitate cu art. 43[1] al Codului civil, care utilizează Portalul de internet. În cazul în care antreprenorul este o persoană fizică atunci utilizarea Portalului de internet trebuie să fie legată de activitatea acestuia economică sau profesională.

   1.3.8.

   REGULAMENT – prezentul regulament al Portalului de internet.

   1.3.9.

   ÎNREGISTRARE – procedura de crearea a Contului.

   1.3.10.

   BENEFICIAR – persoană fizică, care a împlinit 18 ani și are capacitate deplină în exercițiu, persoană juridică sau entitate care nu deține personalitate juridică, care folosește Portalul de internet în conformitate cu Regulamentul. Beneficiarul poate fi de asemenea o persoană care a împlinit 13 ani dar nu a împlinit 18 ani în măsura în care poate dobândi drepturi și suportă obligațiile care decurg din legile aplicabile.

   1.3.11.

   GDPR – regulament Parlamentul European (UE) 679/2016 din 27 aprilie 2016 cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale și Procesarea datelor personale înlocuiește directiva anterioară în materie Directiva 95/46/CE.

   1.3.12.

   ACORD TRANSMITERE PROCESARE - Acord transmitere și procesare datelor personale a destinatar de serviciu descris în punctul 9 și încheiat în momentul crearea contului pe portal ro.mfirma.eu care aparține de Ceferty SRL.

   1.3.13.

   ADMINISTRATOR DE DATELE PERSONALE – Destinatar de serviciu care a creat contul pe portal ro.mfirma.eu care aparține de Ceferty SRL. Beneficiarul serviciului este administratorul datelor, pe care le publică pe site-ul propriu sau stochează pe conturi de e-mail deservite de Furnizorul de Servicii.

   În cazul altor date transferate către Ceferty, Ceferty este administratorul datelor personale care se referă direct la client - a se vedea punctul 1.13.15.

   1.3.14.

   PROCESOR DE DATELE PERSONALE, PROCESOR - Furnizor de servicii (Ceferty). Furnizorul de Servicii este un procesor al acestor date care îi sunt furnizate de către Beneficiarul Serviciului, care nu sunt necesare pentru ca Furnizorul de Servicii să furnizeze serviciile sale, de ex. conținutul pe site-ul clientului, e-mailul clientului în cazul achiziționării unui serviciu de e-mail.

   În cazul altor date transferate către Ceferty, Ceferty este administratorul datelor personale care se referă direct la client - a se vedea punctul 1.13.15.

   1.13.15.

   ADMINISTRATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRIVIND RECEPTORUL DE SERVICIU

   Ceferty este un procesor de date cu caracter personal, dar și un administrator al datelor personale care se referă direct la client în scopul următoarelor date personale furnizate de către client către Ceferty și care servesc scopul furnizării serviciului către client.

   Ceferty administrează următoarele categorii de date ca Administrator de date cu caracter personal care se referă direct la Client:

   1. datele de facturare ale Biroului Fiscal (numele, prenumele, codul fiscal, adresa de domiciliu, datele companiei) necesare pentru manipularea plății (factura),
   2. datele utilizate pentru controlul accesului la cont (login, password),
   3. date despre sistemul de operare și versiunea browserului web utilizat de către destinatarul de servicii pentru a opera portalul Internet al furnizorului de servicii (detectarea funcționării necorespunzătoare a serviciului pe computerul utilizatorului serviciului),
   4. să consimțiți să trimiteți informații de marketing despre noile oferte ale furnizorului de servicii,
   5. comunicare telefonică / e-mail între Furnizorul de Servicii și client.

 2. CONDIȚIILE DE UTILIZARE PE RO.MFIRMA.EU
  2.1.

  Cerințele tehnice necesare pentru de a lucra cu sistemul teleinformatic, necesare Beneficiarului:

  1. 2.1.1.

   Computer, tabletă, telefon sau alt instrument multimedial cu acces la Internet.

   2.1.2.

   Browser de internet instalat pe un instrument cu acces la Internet: Mozilla Firefox cu versiunea 10.0 sau mai mare, Internet Explorer cu versiunea 8.0 sau mai mare, Opera cu versiunea 11 sau mai mare, Google Chrome cu versiunea 17 sau mai mare.

   2.1.3.

   Activarea în browser web a fișierelor Cookies.

  2.2.

  Beneficiarul este obligat să utilizeze Portalul de internet într-un mod în conformitate cu legile și a practicilor morale în vederea respectării drepturilor personale și drepturilor de proprietate intelectuală părților terțe. Sunt interzise activitățile care pot împedica funcționarea Portalului de internet sau la expunerea pierderii reputației Furnizorului.

  2.3.

  Beneficiarului îi este interzisă livrarea de conținuturi cu caracter ilegal.

  2.4.

  Beneficiarul este obligat la introducerea datelor în conformitate cu starea reală.

  2.5.

  Tipul și gama de servicii disponibile în cadrul Contului sunt prevăzute în atașamentul nr 1 al Regulamentului.

  2.6.

  În timpul Înregistrării sunt necesare oferirea următoarelor date: prenume și nume; numărul de telefon pentru contact; adresa poștei electronice (adresa de e-mail) sau parolă. În cazul Înregistrării cu ajutorul site-ului Facebook.com este suficient să dați click pe butonul „Logați-vă prin Facebook” sau permiterea aplicației RO.MFIRMA.EU de a extrage automat adresa de e-mail salvată în profilul contului Facebook.

  2.7.

  După completarea formularului de înregistrare trebuie să dați click pe câmpul „Creați cont” („Logați-vă” în cazul înregistrării prin intermediul site-ului Facebook.com) și în acel moment se ajunge la încheierea acordului între entitatea înregistrată și Ceferty, a cărui scop este crearea Contului sau furnizarea de servicii în cadrul Contului în condițiile prevăzute în Regulament.

  2.8.

  În termen de 10 zile de la data încheierii acordului, menționat în pct. 2.7., Consumatorul se poate retrage din acesta, fără a oferi motivul într-o declarație scrisă (pentru a respecta terminul limită este suficient de a trimite declarația ‌înainte de expirarea acesteia). Dreptul de a se retrade din acord nu se acordă Consumatorului în cazul în care prestarea serviciilor a început cu acceptul Consumatorului înainte de expirarea termenului de mai sus (de ex. începerea de acțiunii pe Cont, lansarea campaniei Google Ads) sau în cazul prestațiilor având caracteristicile specificate de către Consumator în comanda făcută de el sau în strânsă legătură cu persoana lui.

  2.9.

  Ceferty poate face Înregistrarea sau utilizarea site-ului RO.MFIRMA.EU legitimă datelor enumarate în pct. 2.6. Acest punct nu se aplică Consumatorilor.

  2.10.

  Ca urmare a Înregistrări Ceferty crează automat pentru Beneficiar un Cont alocat numelui (login-ului) oferit în formularul de înregistrare sau numărul de identificare (ID) pe site-ul Facebook.com în cazul Beneficiarului care a realizat Înregistrarea pe Portalul de internet prin intermediul site-ului Facebook.com. Beneficiarul obține acces la cont după oferirea pe Portalul de internet a numelui și parolei (logare standard fără utilizarea portalului Facebook.com) sau prin folosirea butonului „Logați-vă prin Facebook”. În cazul folosiri butonului Facebook.com Beneficiarul introduce login-ul și parola în fereastra de logare Facebook.com. Parola nu este trimisă portalului ro.mfirma.eu.

  2.11.

  Contul deține datele Beneficiarului oferite de către acesta în formularul de înregistrare. În cazul oricăror modificări ulterioare ale datelor, Beneficiarul trebuie să le actualizeze imediat, folosind formularul corespunzător disponibil în cadrul Contului sau prin contact cu un consultant (chat on-line, telefonic 0330 086 123; prin intermediu poștei electronice la adresa: office@mfirma.ro). Este interzisă ștergerea de către Beneficiar a datelor care se menționează în pct. 2.6., în timpul utilizării serviciilor RO.MFIRMA.EU (cu excepția actualizării lor), saude asemenea a datelor necomplete sau incorecte. Pentru fiecare Cont trebuie să fie atribuit o altă adresă a poștei electronice (e-mail) sau număr de identificare (ID) pe site-ul Facebook.com în cazul Beneficiarului care realizează Înregistrarea sau care se loghează la Portalul de internet prin intermediul site-ului Facebook.com.

  2.12.

  Beneficiarul poate avea mai mult de un cont, doar ca acestea să nu fie folosite în acțiuni de încălcare a Regulamentului.

  2.13.

  Ceferty își rezervă dreptul de a bloca accesul temporar Conturi sau anumite servicii furnizate de către RO.MFIRMA.EU în cazul în care siguranța contului este amenințată în mod obiectiv. Ceferty poate permite în acest caz utilizarea în continuare a Contului de către Beneficiar pentru a schimba parola pentru acel Cont. După schimbarea parolei, Beneficiarul obține imediat acces la Cont. Acest punct nu are scopul de a exclude sau limita responsabilitatea Consumatorului pentru nerealizarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor.

  2.14.

  În cazul cumpărări serviciului de 3 sau 10 versiuni lingvistice obligația de realizare a traducerii revine Beneficiarului. Ceferty oferă doar posibilitatea tehnică de a deține mai multe versiuni lingvistice.

 3. PLĂȚII ȘI COMISIOANE
  3.1.

  Contul și serviciile furnizate de Ceferty în cadrul Contului pe RO.MFIRMA.EU sunt cu plată. Valoarea plății pentru Cont și a serviciilor acestuia în cadrul Contului sunt prevăzute în lista de prețuri a RO.MFIRMA.EU, care este disponibilă pe pagina https://ro.mfirma.eu/lista-de-preturi.html

  3.2.

  Plata este calculată în conformitate cu lista de prețuri a RO.MFIRMA.EU și a fost prezentata Beneficiarului pentru plată înainte ca serviciul respectiv sa fie activat. În cazul Contului plata se va efectua după crearea acestuia - în termen de 7 zile de la crearea acestuia, cu excepția cazului în care părțile decid altfel - în caz contrat Beneficiarul pierde accesul la serviciile din cadrul Contului în conformitate cu atașamentul nr. 1 al Regulamentuluiu.

  3.3.

  Moduri de plată disponibile:

  1. 3.3.1.

   Plată electronică prin intermediul site-ului MONEYBOOKERS.COM

   3.3.2.

   Plată cu transfer bancar tradițional.

  3.4.

  Facturile sunt emise pe baza datelor Beneficiarului oferite în timpul Înregistrării sau ca urmare a unei actualizări ulterioare, cu excepția în care Beneficiarul oferă alte date.

  3.5.

  Plata abonamentului pentru Cont este o plată anuală. Există posibilitatea împărțiri plăți anuale în două sau 4 rate care trebuiesc platite in primele doua sau patru luni ale abonamentului. Plata intregrală este premiată cu 20% reducere, plata în două rate cu 10% reducere și plata în 4 rate nu este premiată cu reducere.

  3.6

  Conținutul unui site web neplătit este blocat automat la expirarea datei de plată. Destinatarul serviciului va fi informat cu privire la faptul că site-ul web este blocat. Informațiile despre blocadă vor fi vizibile pe site-ul web al Clientului.

 4. ALTE OBLIGAȚII ALE BENEFICIARULUI
  4.1.

  Drepturile de autor ale elementelor grafice RO.MFIRMA.EU, în aceasta și logoul „ro.mfirma.eu”, precum și aspectul și compoziția acestor elemente (așa numitul layout) sau drepturile de proprietate industrială, inclusiv drepturile care rezultă din înregistrarea mărcilor comerciale sau protecția drepturilor mărcilor pe ro.mfirma.eu, aparțin Ceferty. Este interzisă folosirea de către Beneficiar a elementelor grafice sau aspectul și compoziția acestora, precum și a indicațiilor care fac obiectul unor drepturi ale Ceferty, cu excepția cazului în mod expres prevăzut în Regulament sau cu acordul Ceferty.

  4.2.

  Ceferty nu este responsabilă pentru conținutul postat de către Beneficiar, care încalcă normele sociale existente și morale, precum și a principiilor de convețuire socială, cu conținut ofensator sau vulgar, sau conținut pornografic sau care încalcă drepturile unor terțe persoane. Prezentul punct nu încalcă art. 14 din legea privind furnizarea de servicii pe cale electronică din ziua de 18 iulie 2002 (M.of. Nr 144, pct. 1204 cu mod.).

  4.3.

  Este interzisă vânzarea paginilor web disponibile în cadrul RO.MFIRMA.EU părților terțe astfel încât să ascundeți faptul că pagina a fost creată pe RO.MFIRMA.EU. În special este interzisă ascunderea din antetul pagini a linkului care duce la RO.MFIRMA.EU.

 5. SCHIMBĂRI ÎN REGULAMENT
  5.1.

  Ceferty poate din motive importante (necesitatea unor schimbării care rezultă din legile aplicabile în mod general, introducerea de noi sau îmbunătățirea serviciilor existente în conturi) să schimbe Regulamentul despre care Beneficiarul va fi informat cu cel puțin 14 zile înainte de data intrării în vigoare a schimbărilor.

  5.2.

  Regulamentul schimbat leagă Beneficiarul, în cazul în care s-au păstrat cerințele prevăzute în art. 384 al Codului civil, adică Beneficiarul a fost informat cu privire la schimbări și Beneficiarului nu a reziliat acordul de prestare a Serviciilor Electronice pe o perioadă continuă de 14 zile din ziua notificări.

  5.3.

  Beneficiarul după prima utilizare pe RO.MFIRMA.EU, calculând din momentul intrări în aplicare a schimbărilor, va fi informat despre astfel de schimbării și despre posibilitatea acceptării sau respingerii acestora. Respingerea acceptării schimbărilor este echivalentă cu rezilierea contractului cu Ceferty cu efectul prevăzut în pct. 6.1.

 6. REZILIEREA CONTRACTULUI
  6.1.

  Beneficiarul poate în orice moment să rezilieze acordul cu Ceferty (pentru un anumit Cont) în scris pe adresa Ceferty sau prin trimiterea unui e-mail pe adresa electronică: office@ro.mfirma.eu care deține declarația de reziliere a contractului. Acordul va fi reziliat cu efect imediat. Rezilierea acordului în modul în care Beneficiarul este un Antreprenor nu duce la restituirea taxelor plătite.

  6.2.

  Din motive importante (livrarea conținutului ilegal; încălcarea Regulamentului) contractul poate fi reziliat de către Ceferty cu o notificare de punere în aplicare de șapte zile. În cazul Consumatorilor este necesară o înștiințare din timp de a înceta încălcările cu numirea termenului limită.

  6.3.

  Dacă contractul a fost reziliat de către Ceferty, Beneficiarul nu poate să se înregistreze din nou pe site-ul RO.MFIRMA.EU fără acordul prealabil al Ceferty.

  6.4.

  În cazul lipsei plății abonamentului pentru pagina de internet sau al oricărui alt serviciu achiziționat pe portalul ro.mfirma.eu și trecerii a 60 de zile de la termenul plății, FURNIZORUL SERVICIULUI își rezervă dreptul de a întreprinde următoarele măsuri:

  6.4.1.

  ștergerea automată a conținutului paginii de internet,

  6.4.2.

  preluarea dreptului de proprietate asupra paginii de internet cu tot cu domeniu, ca și compensație pentru lipsa plății,

  6.4.3.

  păstrarea domeniului chiar și în cazul în care CUMPĂRĂTORUL SERVICIULUI achită plățile restante, deoarece domeniul preluat poate fi deja vândut unei alte firme sau este folosit în scopuri interne de către FURNIZORUL SERVICIULUI,

  6.5.

  conținutul site-ului este șters automat după 60 de zile de la data finalizării perioadei de probă a paginii de internet.

 7. RECLAMAȚII
  7.1.

  Beneficiarul poate face o plângere dacă serviciile furnizate în prezentul Regulament (inclusiv serviciile furnizate pe cale electronică) nu sunt efectuate de către Ceferty sau realizate în neconformitate cu dispozițiile Regulamentului.

  7.2.

  Reclamația puteți să o trimiteți în formă electronică cu ajutorul formularului de contact disponibil pe pagina RO.MFIRMA.EU sau în scris la adresa Ceferty. Se recomandă ca reclamația să conțină numele sub care Beneficiarul apare pe ro.mfirma.eu (login) sau descrierea raportului.

  7.3.

  Dacă sunt oferite în reclamație date sau informații care trebuie să fie completate de către Ceferty vor fi returnate imediat Beneficiarului care a depus reclamația pentru completarea în intervalul indicat.

  7.4.

  Ceferty va lua în considerare reclamația, dar nu mai târziu de 14 zile.

  7.5.

  Răspunsul la reclamația trimisă va fi pe adresa de e-mail salvată pe Contul Beneficiarului respectiv sau în alt mod indicat de către Beneficiar.

 8. LEGII ȘI LITIGII
  8.1.

  Legea aplicată în acordul dintre Beneficiar și Ceferty, care fac obiectul serviciilor oferite de către RO.MFIRMA.EU în condițiile prevăzute în Regulament, sunt legile poloneze.

  8.2.

  Acordul încheiat cu RO.MFIRMA.EU va fi în limba română.

  8.3.

  Orice eventual litigiu între Beneficiar și Furnizor va fi soluționat de către instanțele judecătorești corespunzătoare.

 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE – ACORD TRANSMITERE PROCESARE DATELOR PERSONALE
  9.1. ÎNCHEIEREA ACORDULUI TRANSMITERE PROCESARE DATELOR PERSONALE

  Creare contului în portal ro.mfirma.eu care aparține de Ceferty SRL este echivalent cu încheierea Acordului Transmitere Procesare Datelor Personale între Furnizor de servicii (Procesor de Datele Personale) și Destinatar de serviciu ( Administrator de Datele Personale) numai în domeniul acelor date pentru care Furnizorul de Servicii acționează ca un procesor de date cu caracter personal față de Client.

  9.2. PRINCIPALE NORME DE PROCESARE DATELOR PERSONALE
  • 9.2.1. Protecția datelor personale

   Furnizor de servicii tratează o chestiune de protecție și securitate de Datele Personale cu mare îngrijire și procesează asemenea informațiile potrivit legii despre datele personale și regulament de portal ro.mfirma.eu care aparține de Ceferty SRL. Pentru furnizarea de servicii, procesor poate să procesează datele personale Destinatar de serviciu. Furnizor de servici poată dezvălui date personale către terți numai cu permisiune de destinatar de serviciu sau către autorități de stat (poliția, birou fiscal etc.) în conformitate cu legislația aplicabilă.

  • 9.2.2. Înformațile despre protecția datelor private

   Mai multe informații despre procesarea datelor personale datorită serviciilor oferite de catra Furnizor de serviciu sa află în Politica de confidențialitate.

  9.3. SCOPUL ACORDULUI TRANSMITERE ȘI PROCESARE DE DATELE PERSONAL
  • 9.3.1. Scopul acordului de procesare

   Scopul acordului de procesare este reglementarea drepturilor și obligațiilor în conformitate cu legislația aplicabilă despre protecție datelor personale în legătura cu procesarea datelor personale de către Procesor în numele Destinatar de serviciu (Admnistrator de datele)

  • 9.3.2. Definiții

   „Acord Transmitere și Procesare” înseamnă acest acord Transmitere și procesare de datele personale. Acord transmitere și procesare prevede prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația privind protecția datelor și pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal ilegal și transferul datelor personale către orice terță parte neautorizată.


   "Legislație privind protecția datelor" înseamnă regulamentul general al UE privind protecția datelor 2016/679 ("GDPR") după intrarea în vigoare, precum și dispozițiile naționale privind protecția datelor cu caracter personal în țara în care Administratorul de date cu caracter personal are sediul, astfel cum a fost modificat, incluzând prevederi care implementează sau completează GDPR. "Date personale", care înseamnă toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau o persoană fizică identificabilă ("persoana vizată") transferată direct Procesorului în scopul furnizării serviciului de către Ceferty


   "Date personale", care înseamnă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată") furnizate direct Processorului ca parte a furnizării serviciului de către Ceferty către Client..


   "Persoana vizată" - persoană fizică ale cărei date cu caracter personal au fost furnizate de către Administrator al datelor personale (client) la procesorul de date cu caracter personal (Furnizor de servicii).


  9.4 GAMA DE PROCESARE

  Ipoteze generale

  • 9.4.1. Scopurile procesării

   Destinatarul de servicii (administratorul de date personale) stabilește obiectivele și metoda prelucrarea datelor cu caracter personal. Natura și scopul prelucrării, inclusiv operațiunile și operațiunile de bază activitățile de prelucrare vizează furnizarea într-un mod a serviciilor descrise în regulamentul portalului Internet al furnizorului de servicii..

  • 9.4.2 Regulile procesării

   Procesor, sub procesoarele sale și alte persoane care acționează sub autoritate Procesorul care are acces la datele personale încredințate acestora procesează datele Personal numai în numele Beneficiarului Serviciului (Administrator de date cu caracter personal), în conformitate cu prezentul Acord și instrucțiuni documentate ale Beneficiarului Serviciului (Administrator de date date cu caracter personal), cu excepția cazului în care dispozițiile legale generale aplicabile prevăd altfel.

  • 9.4.3. Domeniul de aplicare al prelucrării

   Acordul de autorizare și prelucrare se referă la procesarea de către procesorul de date Personal în numele Beneficiarului Serviciului (Administrator de date cu caracter personal) în legătură cu furnizarea de servicii de către Furnizorul de Servicii.


   Furnizorul de Servicii (Ceferty) nu vinde niciun fel de date personale clienții săi.

  • 9.4.4. Categorii de date cu caracter personal și entități de date

   Procesarea se aplică următoarelor - dacă astfel de date au fost furnizate de către Client (administrator de date personale) - categorie de date personale:

   • informații personale de bază, cum ar fi numele și prenumele, detalii de contact, cum ar fi adresa e-mail, număr de telefon etc.,
   • date referitoare la conținutul comunicării, cum ar fi e-mailurile trimise de către Client către Furnizor de Servicii,
   • alte date furnizate de Client și localizat pe site-ul web al Client sau localizat pe server de e-mail Clientul deservit de Furnizor de Servicii.
  9.5. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI DE DATE PERSONALE (FURNIZOR DE SERVICIU)
  • 9.5.1.

   Administratorul de date personale garantează că datele personale sunt procesate în scopuri legale și că procesorul nu procesează mai multe date decât datele necesare pentru atingerea acestor obiective.

  • 9.5.2.

   Administratorul de date cu caracter personal se angajează să se asigure că în când informațiile personale sunt transferate procesorului, va exista o bază importantă legal pentru prelucrarea lor, în sensul că fiecare consimțământ este dat în mod explicit, în mod voluntar, în mod neechivoc și pe baza informațiilor obținute în acest sens. La cererea procesorului, Administratorul de date cu caracter personal se angajează în scris pentru a indica și / sau documentați elementele de bază ale procesării.

  9.6. CONFIDENȚIALITATE
  • 9.6.1.

   Procesor, subprocesoarele sale și alte persoane care acționează sub autoritate Procesorul care are acces la datele cu caracter personal este supus obligației de a se comporta confidențialitatea și păstrarea secretului profesional privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter personal Politica de protecție a datelor personale în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu protecția datelor. Procesorul se obligă să se asigure că orice Subprocesor sau alte persoane care funcționa sub autoritatea sa, a respectat obligația de a păstra confidențialitate.

  • 9.6.2.

   Administratorul de date cu caracter personal este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la toată documentația și informațiile primite de la procesor, legate de măsurile de securitate tehnice și organizatorice ale procesorului și subprocesoarele sale, precum și alte informații pe care procesatorul dorește să le păstreze în secret.

  • 9.6.3.

   Obligația de confidențialitate se aplică și după reziliere de Acord de Transmitere și Procesare.

  9.7. SIGURANȚĂ

  Cerințe de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin Procesoarele sunt definite în politica de confidențialitate a procesorului de date (furnizor de servicii) in secțiunea "Securitatea datelor personale transferate procesorului".

  9.8. ACCESUL LA DATELE PERSONALE ȘI PERFORMANȚA ENTITĂȚILOR DATE
  • 9.8.1.

   Cu excepția cazului în care se convine altfel sau altfel nu pare să fie în vigoare dispozițiile, controlorul de date cu caracter personal are dreptul de a solicita acces la toate datele personale procesate de către procesator în numele Administratorului de date cu caracter personal.

  • 9.8.2

   Dacă procesorul sau subprocesorul primește o cerere de la un subiect de date în legătură cu cu prelucrarea datelor cu caracter personal, procesorul va trimite o astfel de solicitare Administratorului de date Personal, pentru prelucrarea ulterioară de către Administratorul de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care ceea ce este diferit de legea aplicabilă sau de instrucțiunile furnizate de Administrator de date personale.

  9.9. ALTĂ SPRIJIN PENTRU ADMINISTRATORUL DE DATE PERSONALE
  • 9.9.1.

   Dacă procesorul sau subprocesorul primește o cerere de acordare a accesului sau informații de la autoritatea de supraveghere competentă privind datele înregistrate datele cu caracter personal sau prelucrarea datelor care fac obiectul prezentului acord, procesator cu acest fapt va notifica Controlorul de date cu caracter personal și îi va da cererea primită, cu excepția cazului în care Procesorul are dreptul să examineze în mod independent o astfel de cerere.

  • 9.9.2.

   Dacă administratorul de date cu caracter personal trebuie să efectueze o evaluare și / sau se consultă cu autoritatea de supraveghere privind prelucrarea datelor datele personale prelucrate în baza prezentului Contract și a Contractului de procesare, Processor va furniza asistență administratorului de date cu caracter personal în această privință. Administrator de date Personale suportă toate costurile percepute de procesator în legătură cu subvenția sprijin.

  9.10. NOTIFICARE PRIVIND ÎNCĂLCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • 9.10.1.

   Procesorul notifică imediat administratorul datelor personale (cu toate acestea nu mai târziu de 24 de ore) după ce a luat la cunoștință despre o încălcare legată de prelucrarea datelor cu caracter personal ("încălcarea datelor cu caracter personal"). Administrator de date Personal, el este responsabil pentru notificarea cu privire la încălcarea datelor cu caracter personal autoritatea de supraveghere.

  • 9.10.2.

   În cazul în care administratorul de date cu caracter personal este obligat sa informează entitățile de date despre încălcarea datelor lor personale, procesor acesta colaborează în acest sens cu administratorul de date personale, inclusiv cu administratorul Datele personale în cazul în care dețin astfel de date, informațiile necesare contacte cu persoanele interesate. Administrator de date personale suportă toate costurile asociate cu comunicarea cu persoana de date ale cărei date încălcarea personală. Dacă este cauzată de încălcarea datelor cu caracter personal circumstanțele pentru care este responsabil responsabilul procesorului, suportă costurile de comunicare Persoana vizată a cărei date cu caracter personal privesc încălcarea.

  9.11. SUBPROCESORI
  • 9.11.1.

   Procesorul nu poate angaja o altă entitate ("Subprocesor") în prelucrarea datelor cu caracter personal care i - au fost încredințate în temeiul prezentului acord fără aprobarea prealabilă în scris sau prin e - mail a Administratorului de date cu caracter personal, cu excepția Subprocesoarele prezentate în 9.11.3. pentru utilizarea prin care beneficiarul serviciului (Administrator Datele personale) consimte atunci când contul este creat pe portalul de internet Furnizor de servicii. Procesorul informează administratorul de date personale despre orice modificările intenționate privind înființarea Subprocesorilor.

  • 9.11.2.

   Procesorul asigură respectarea obligațiilor din domeniul protecției datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul acord și în legislația privind protecția datelor orice Subprocesoare prin intermediul unui contract scris. Fiecare Subprocesor oferă în special, garanțiile necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor tehnice corespunzătoare; pentru a asigura conformitatea cu legislația privind protecția datelor și care furnizează administratorului de date cu caracter personal și autorităților competente să supravegheze accesul și informațiile necesare pentru verificarea conformității. Procesorul își asumă întreaga responsabilitate la Administratorul de date cu caracter personal pentru activitățile Subprocesorului.

  • 9.11.3

   Lista subprocesoarelor utilizate de furnizor de servici:
   (i) Oficiul de contabilitate Solus sp. o., KRS: 0000339757, Număr de identificare fiscală: 8971757371, (facturi emisa de Ceferty);
   (ii) OVH sp. z oo, KRS: 0000220286, NIP: 8992520556, (achiziționarea de domenii, site-ul web hosting);
   (iii) Google LLC (dacă utilizați servicii Google cum ar fi "Google Locații", "Google Ads" etc.);

  9.12. TRANSFERUL DE DATE
  • 9.12.1.

   Dezvăluirea, transferul datelor cu caracter personal sau accesul la date datele cu caracter personal din țările din afara UE / SEE ("țara terță") pot apărea numai în în cazul obținerii consimțământului scris prealabil al Datelor de Administrator de Date (pentru cu excepția subprocesoarelor menționate la punctul 0.11.3.) și este standard în UE clauze contractuale între controlorul de date cu caracter personal și un antreprenor specific în locul și pe baza dispozițiilor legale aplicabile unui astfel de transfer sau dezvăluire.

  9.13 TERMEN ȘI CONDIȚIE DE INCHEIERE DE CONTRACT
  • 9.13.1.

   Prezentul Acord de Transmitere și Procesare este valabil cât mai mult timp posibil Procesorul procesează date personale în numele administratorului de date cu caracter personal, în mod independent pe întreaga durată a contractului principal care rezultă dintr-un cont pe portalul de internet Furnizor de servicii.

  • 9.13.2.

   Dacă procesatorul încalcă prevederile prezentului acord Angajarea și prelucrarea sau legislația în domeniul protecției datelor, Administrator Datele personale pot (i) instrui Procesorul să înceteze prelucrarea ulterioară a datelor Personal cu efect imediat; și / sau (ii) să rezilieze Acordul de procesare cu efect imediat.

  9.14. EFECTE DE RESPONSABILITATE
  • 9.14.1.

   După terminarea Acordului de încredințare și de procesare, procesatorul - în conformitate cu Aprobarea Administratorului de date cu caracter personal - va șterge toate datele personale ale Administratorului Datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există dispoziții legale separate.

  • 9.14.2.

   Procesorul se obligă să transmită datele personale administratorului o declarație care confirmă ștergerea datelor în conformitate cu Acordul de prelucrare și instrucțiuni ale administratorului de date cu caracter personal.

  9.15. LIMITAREA RĂSPUNDERII
  • 9.15.1

   Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă parte pentru orice daune accidentale, consecvente sau indirecte (în special pentru întreruperea activității, pierderea profitului etc.), indiferent de forma acțiunii, indiferent dacă prejudiciul a apărut în legătură cu încălcarea obligațiilor contractuale, delictuală (inclusiv în special ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale) neglijență), responsabilitatea pentru produs sau în orice alt mod, chiar dacă au fost anunțați despre posibilitatea unor astfel de daune ("daune indirecte" colective).

  • 9.15.2.

   Niciuna dintre părți nu este responsabilă față de cealaltă parte pentru:
   a. erori sau întârzieri care depășesc controlul rezonabil al non-partidului, în inclusiv întârzieri generale în accesul la rețea, defecțiuni de alimentare sau defecțiuni ale mașinii;
   b. erorile cauzate de sistemele sau acțiunile celeilalte părți, omisiunea sau neglijență pentru care acest partid este singurul responsabil.

  • 9.15.3.

   Rata totală și maximă a fiecărei părți față de cealaltă parte o parte nu poate în nici un caz să depășească suma egală cu suma totală plătită pentru servicii pentru o perioadă de douăsprezece (12) luni înainte de evenimentul pe care îl implică responsabilitate.

  • 9.15.4

   Restricțiile de mai sus nu se aplică daunelor cauzate înșelăciune, neglijență gravă sau abatere intenționată.

 10. NIVELUL DE ACCES AL PAGINILOR WEB CREATE PE RO.MFIRMA.EU
  10.1.

  Ceferty va depune toate eforturile pentru ca nivelul de acces al paginilor web ale Beneficiarului pe RO.MFIRMA.EU să nu fie mai mic de 96% din timpul disponibil al pagini calculat într-o perioadă de 30 zile. În cazul în care nivelul de acces al pagini este mai mic de 96% Beneficiarul are dreptul să solicite o rambursare în valoare de 81 bani netto pentru fiecare zi de indisponibilitate, dar nu mai mult de 300 lei netto.

 11. DETALIILE CONDIȚIILOR DE RENUNȚARE LA DOMENIILE .AT SAU .DE
  11.1.

  Datorită regulementelor utilizate de către înregistratorii de domenii .at (nic.at Internet Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft m. b. H.; Jakob-Haringer-Straße 8/V; 5020 Salzburg; Austria; nic.at) sau .de (DENIC eG; Kaiserstraße 75-77; 60329 Frankfurt; Germania; denic.de), la sfârșitul perioadei de plată renunțarea la prelungirea domeniului nu este pretins. Aceste regulemente sunt independente de Furnizor.

  11.2.

  Renunțarea prelungirii domeniului .at – dacă domeniul nu este înnoit în de 30 zile de la data expirării acestuia, înregistratorul domeniului .at va prelua serviciul domeniului. Pentru a-l șterge trebuie să trimiteți fax (număr fax: +43/662/46 69-29) la înregistrator cu 28 de zile înainte de expirarea domeniului. În caz contrar domeniul va fi automat înnoit și va fi emisă factură.

  11.3.

  Renunțarea prelungirii domeniului .de – fiecare domeniu care a expirat își schimbă statusul în DENIC eG. Înregistratorul va contacta Beneficiarul prin intermediul poștei electronice sau scrise, pentru a primi confirmarea ștergerii domeniului. În cazul lipsei unui răspuns, Beneficiarul va fi taxat cu costul prelungirii acestuia.

  11.4.

  În cazurile menționare la pct. 11.2 sau 11.3 Beneficiarul poate solicita asistența gratuită a Ceferty în scopul prelungiri sau a renunțări înnoiri domeniului (de ex. trimite de fax). În plus Ceferty în aceste cazuri va informa Beneficiarul prin intermediul poștei electronice de necesitatea prelungirii sau posibilitatea renunțării la înnoirea domeniului.

 12. ADMANDĂRI GOOGLE (ADWORDS) SPRIJIN PENTRU CAMPANIE

  Iată câteva informații importante despre serviciul de pregătire a campaniilor publicitare Google Ads (Adwords).

  12.1.

  Dacă Beneficiarul serviciului nu utilizează campania publicitară Google Ads pentru o perioadă de 15 luni sau mai mult și nu finanțează contul, contul de publicitate este șters automat de Google și orice fonduri neutilizate sunt pierdute.

  12.2.

  Dacă Beneficiarul suspendă campania pentru o perioadă de 15 luni sau mai mult, fondurile acumulate în contul de publicitate sunt pierdute.

  12.3.

  Informații despre data de expirare a contului Google Ads pot fi găsite și în panoul de administrare din fila „Poziționare / Raportul campaniei Google Ads”.Atașamentul nr. 1 – Specificațiile serviciilor disponibile în cadrul Contului pe RO.MFIRMA.EU
Serviciu sau funcționalitatea disponibilă în cadrul Contului Cont – până la 7 zile* de la creară acestuia Cont – după 7 zile de la crearea acestuia și neplătirea taxei de abonament Cont – după 7 zile de la crearea acestuia și plătirea taxei de abonament
1 Pagina web a Beneficiarului în cadrul firmei RO.MFIRMA.EU DA NU (pagină disponibilă doar în modul de editare) DA
2 Posibilitatea cumpărării de domenii DA DA DA
3 Ajutor consultant (chat on-line; telefonic; prin intermediul poștei electronice) DA NU DA
4 Statisticile intrărilor pe pagina web a Beneficiarului în cadrul RO.MFIRMA.EU DA NU DA
5 Posibilitatea monitorizării poziției pagini dumnneavoastra în motorul de căutare Google pentru fraze alese DA NU DA
6 Posibilitatea monitorizării activității campaniei cumpărate de publicitate Google Ads DA DA (doar pentru pagini externe, asta însemnând să nu fie cumpărată de la RO.MFIRMA.EU) DA
7 Posibilitatea cumpărări serviciului de Promovare a pagini Beneficiarului în cadrul RO.MFIRMA.EU în rezultatele motorului de căutare Google DA (doar pentru pagini externe, asta însemnând să nu fie cumpărată de la RO.MFIRMA.EU) DA (doar pentru pagini externe, asta însemnând să nu fie cumpărată de la RO.MFIRMA.EU) DA
8 Reclame plasate de către Ceferty pe pagina Beneficiarului în cadrul RO.MFIRMA.EU DA DA NU
9 Posibilitatea cumpărării serviciului Campanie de publicitate Google Ads NU DA (doar pentru pagini externe, asta însemnând să nu fie cumpărată de la RO.MFIRMA.EU) DA
10 Posibilitatea cumpărării serviciului Cont poștal Google DA DA DA

* Părțile (Prestatorul și Beneficiarul) pot de comun acord să prelungească gratuit perioada (de probă) de utilizare a Contului.

Regulamentul Programului de Parteneriat al site-ului ro.mfirma.eu

 1. Introducere
  1.1.

  Organizatorul Programului de Parteneriat este Ceferty sp. z o.o. - proprietarul site-ului ro.mfirma.eu..

  1.2.

  Scopul Programului de Parteneriat este promovarea siteului ro.mfirma.eu pe paginile WEB ale Partenerilor sau obținerea în acest fel de noi clienți.

 2. Definiție
  Site (ro.mfirma.eu)

  Site web, pe care Ceferty sp. z o.o. furnizează servicii cu acces la aplicații care permit crearea/gestionarea pagini web.

  Abonament

  Taxa de acces la ro.mfirma.eu, pe care Clientul o va plăti proprietarului Site-ului, Ceferty sp. z o.o., luând în considerare totalul pasivelor obligatorii pe ro.mfirma.eu a promoțiilor și reducerilor.

  Partener

  Firmă sau persoană fizică, care participă în Programul de Parteneriat, promovează Site-ul sau obține comision pentru Clienții care provin de pe pagina lui web.

  Link

  Link unic pentru fiecare Partener care permite trecerea Clientului de pe pagina Partenerului pe pagina site-ului ro.mfirma.eu sau care permite producerea de date statistice, pe baza căruia se va efectua decondatarea comisioanelor între Site și Partener.

  Client

  Entitate, care s-a înregistrat pe ro.mfirma.eu.

  Client plătitor

  Client, care după perioada de utilizare gratuită a Siteului a plătit pentru o utilizarea continuă, pentru o perioadă determinată.

  Perioadele de decontare și reduceri

  Taxa pentru servicii se percepe în avans, în perioadele alese de către Clientul plătitor sau definite în lista de prețuri curentă. Comisionul plătit Partenerului include reduceri acordate Clientului plătitor.

 3. Regulile colaborării
  3.1.

  Pentru a începe colaborarea, Partenerul trebuie să se înregistreze pe ro.mfirma.eu.

  3.2.

  Clientul, care realizează înregistrarea pe Site cu linkul Partenerului, va fi salvat la Partenerul respectiv sau înregistrat în sistemul de parteneriat.

  3.3.

  Partenerul, care realizează înregistrarea pe Site, va primi acces la panoul de administrare a sistemului de parteneriat. În contul său Partenerul poate să urmărească activitatea Clienților recomandați de către el sau să observe statisticile creșterii. Aceste statistici, includ de asemenea, informații legate de plățile Clientului recomandat atribuit Partenerului.

  3.4.

  Site-ul nu va oferi Partenerului datele personale ale Clientului sau nu îi va permite vizualizarea documentelor lui de vânzare.

  3.5.

  Este interzisă promovarea ro.mfirma.eu pe paginile care conțin materiale interzise de lege, încalcă regulile de autor sau alte legi despre proprietarea intelectuală sau principiile de bună conduită, fie care constituie acte de concurență neloială.

  3.6.

  Este interzisă vânzarea paginilor oferite de către ro.mfirma.eu într-un mod în care să ascundă faptul ca pagina a fost creată pe site-ul ro.mfirma.eu. În special, este interzis în programul de parteneriat ascunderea din subsol a linkului care duce la ro.mfirma.eu.

 4. Decontare și plată
  4.1.

  Pentru Clienții dobândiți cu ajutorul paginilor proprii WEB, care după perioada de probă devin Clienții plătitori ro.mfirma.eu, Partenerul are dreptul la un comision în valoare de 100 lei brutto.

  4.2.

  Decontarea cu Partenerul se va realiza în luna următoare în care Clientul plătitor a cumpărat Abonamentul, pe baza facturii emise de către Partener.

 5. Dispoziții finale
  5.1.

  Organizatorul își rezervă dreptul de a:

  1. Refuza candidatului participarea la Programul de Parteneriat fără a oferi motivele
  2. Exclude a Partenerului în cazul încălcării de către acesta a prevederilor acestui Regulament
  3. Modifica dispozițiile acestui Regulament
  4. Închide Programul de Parteneriat în orice moment, obligându-se în același timp să informeze Partenerii despre acest lucru nu mai târziu de 30 zile înainte de închidere sau de decontare a restanțelor Partenerilor în conformitate cu regulile descrise în punctul 4. Regulamentului.
  5.2.

  În problemele care nu sunt reglementare în acest Regulament se vor aplica reglementările în vigoare de pe teritoriul Republicii Poloneze, mai precis a Codului Civil, a dispozițiilor legii din ziua de 18 iulie 2002 despre furnizarea serviciilor pe cale electronică (M. of. din 2002, Nr 144, pct. 1204 cu modificare ulterioară) sau legea privind drepturile de autor și a drepturilor conexe din ziua de 4 februarie 1994 (text consolidat în ziua de 17 mai 2006. – M.of. Nr 90, pct. 631).

Regulamentul promiției "Domenii pentru firme cu 1 leu preţul net!"

 1. Dispoziții generale
  1.1.

  Organizatorul promoției "Domenii pentru firme cu 1 leu preţul net!" (mai departe: promoții) este Ceferty sp. z o.o., furnizor de servicii de internet.

  1.2.

  Regulile promoției sunt descrise în prezentul Regulament, cu condiția că în problemele nesoluționate se va aplica dispozițiile Regulamentului portalului ro.mfirma.eu.

  1.3.

  În cazul unui conflict ale dispozițiilor promoției cu dispozițiile Regulamentului ro.mfirma.eu se vor aplica condițiile promoției.

  1.4.

  Promoția nu poate fi unită cu alte promoții, cu excepția cazului în care condițiile promoției permit acestă posibilitate.

 2. Oferta promoțională
  2.1.

  Înregistrarea bunurilor și serviciilor în cadrul ofertei promoționale este echivalentă cu acceptarea dispozițiilor acestui Regulament.

  2.2.

  Condițiile ofertei promoționale se pot schimba în timpul desfășurări acesteia, cu condiția, că nu se vor aplica contractelor realizate înainte de schimbarea făcută.

  2.3.

  Organizatorul va informa schimbările pe pagina de internet pe care a introdus informațiile despre oferta promoțională.

  2.4.

  Oferta promoțională implică Utilizatorii, care în timpul desfășurări ofertei înregistrează bunurile sau serviciile pe care oferta le descrie și care acceptă dispozițiile prezentului Regulament.

 3. Durata desfășurării promoției
  3.1.

  Oferta promoțională durează de pe 1 august 2011 până la o nouă notificare.

  3.2.

  Organizatorul poate rezilia promoția (retrage oferta) fără a oferi motivul, sau de a întrerupe contractul în condițiile prevăzute în regulament cu o anumită perioadă de timp în avans.

  3.3.

  În cazul cazul introducerii unei noi oferte promoționale în același sau domeniu similar, oferta promoțională precedentă încetează să fie legată de Organizator, cu excepția cazului în care el decide altfel.

 4. Participanții
  4.1.

  Oferta promoțională este adresată firmelor care sunt direct legate de activitatea lor economică sau profesională:

  1. pe durata ofertei promoționale se face rezervarea domeniului .com, sau .net sau
  2. în momentul comenzii bifează opțiunea corespunzătoare care descrie participarea domeniului în oferta promoționalei, sau
  3. îndeplinesc celelalte condițiile prevăzute în Regulament și Regulamentul ro.mfirma.eu
  4.2.

  Decizia de a participa la promoție va fi data rezervării domeniului în sistemul Operatorului, dar nu mai târziu de ultima zi a acțiuni.

  4.3.

  De la participarea acțiunii sunt excluși angajații Organizatorului, membrii familiilor acestora sau entitățile care au semnat un o întelegere cu NASK (având statutul de înregistrator), acționarii acestora, partenerii sau angajații.

  4.4.

  Se presupune ca persoană autorizată să acționeze în numele participantului care deține contractul de servicii sau persoana care a încheiat un astfel de contract.

  4.5.

  De condițiile ofertei promoționale nu pot beneficia Participanții, care nu au efectuat plata sau au întârziat cu plata pentru serviciile oferite de către Organizator, sau a acordului actual au efectuat într-un mod necorespunzător, cu excepția cazului în care Organizatorul decide astfel.

 5. Descrierea ofertei promoționale
  5.1.

  În timpul desfășurării promoției, solicitantul la înregistrarea unui nume de domeniu nou .ro, funcțional, regional în momentul comenzi indică faptul că vrea să participe la promoție.

  5.2.

  Un Participant poate, pe perioada promoției și pe condițiile acesteia, să realizeze înregistrarea unui domeniu. Următoarele domenii înregistrate va fi în condițiile prevăzute în lista de prețuri ale Organizatorului. Perioada de valabilitate a domeniului înregistrat în cadrul promoției este de 12 luni din ziua înregistrări domeniului la ROTLD.

  5.3.

  Domeniu este înregistrat prin intermediul Organizatorului fără a plăti taxe.

  5.4.

  Condiția participării la promoție este oferirea de către Participant în timpul înregistrării a datelor actuale, corecte și complete, număr Înmatriculare și CIF.

  5.5.

  Organizatorul are dreptul de a cere de la Participant (atât de la clientul nou sau actual), care a comandat sau înregistrat domeniu în condițiile promoției de a furniza o copie documentelor de înregistrare, acestea fiind un certificat sau un extras din registrul activități economice, descrierea certificatului de rezidență fiscală actual sau alt document care confirmă înregistrarea Participantului ca o entitate care produce o activitate economică sau profesională, în cazul în care normele nu necesită înregistrarea Participantului în evidența activități comerciale sau în registrul întreprinderilor.

  5.6.

  Solicitarea, menționată la pct. 5.5., Organizatorul o va trimite Participantului pe adresa de e-mail oferită în timpul înregistrări.

  5.7.

  Participantul, la cererea Organizatorului, are obligația de a furniza copia documentului, menționată la pct. 5.5., în timp de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

  5.8.

  Ne trimiterea copiilor documentelor menționate la pct. 5.5. în termenul menționat la pct. 5.7., va însemna nerealizarea acordului de către Participant și poate duce la rezilierea contractului cu Organizatorul, în conformitate cu Regulamentul ro.mfirma.eu. Participantul va fi obligat să plătească costul plății înregistrării domeniului - conform listei de prețuri obligatorie în momentul utilizări promoției.

  5.9.

  Condiția utilizării ofertei este realizarea de către Participant a confirmări comenzi pentru domeniul înregistrat în promoție.

  5.10.

  Promoția se aplică numai la domeniul:

  1. înregistrat în timpul promoției în prima perioadă a abonamentului,
  2. care nu participă la alte promoții, oferte promoționale și acțiunii speciale.
  5.11.

  Prelungirea termenului de valabilitate a domeniului înregistrat în cadrul ofertei promoționale, după primul an al perioadei de înregistrare, se va realiza în condițiile obligatorii în momentul înnoiri serviciului care rezultă din lista de prețuri obligatorie în acel moment a Organizatorului, fără a ține seama de promoții, reduceri indiferent de natura lor, cu excepția cazului în care Organizatorul decide altfel.

  5.12.

  În cazul transferului domeniului înregistrat în cadrul promoției la alt furnizor înainte de prima înnoire, Participantul se obligă la prelungirea acesteia în sistemul Organizatorului pentru anul următor la prețul corespunzător de înnoire a domeniului cu actuala listă de prețuri a Organizatorului. Efectuare plății menționate în fraza precedentă, eliberează utilizatorul promoției de orice beneficii suplimentare către Organizator.

  5.13.

  Utilizarea unui domeniu înregistrat în timpul desfășurări promoției este supus regulilor generale de utilizare a serviciilor cuprinse în regulamentele relevante pe ro.mfirma.eu.

  5.14.

  Dispoziția primită de către participant în cadrul promoției nu poate fi schimbată pe echivalentul în bani, alte servicii sau dispoziții.

 6. Responsabilitate
  6.1.

  Organizatorul nu este responsabil pentru actele sau omisiunile părților terțe care au sau pot avea impact asupra realizării condițiilor ofertei, pentru care nu este responsabil pe principiile generale, în plus nu este responsabil pentru consecințele care rezultă din forța majoră, avarii de telecomunicații, energetice sau alte evenimente de orice natură care sunt în afara controlului Organizatorului.

PAGINI WEB

 • Pagină cu conținut finalizată în 5 minute!
 • Până la 1000 proiecte grafice
 • Domeniu .com sau .net gratuit
 • Versiune lingvistică + Google Maps
 • Schimbări rapide și ușoare
Încercați

RECLAMĂ GOOGLE

 • Promovare ieftină (Google Ads)
 • Monitoringul poziției în motorul de căutare
 • Raport din campania online
 • Ajutor în optimizarea conţinutului pagini
Mai mult

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Doriți să dobândiți cunoștințe despre crearea paginilor Web și promovarea eficientă? Înscrieți-vă acum